چرا روابط عمومی به اعضای NA مهم است

Posted Leave a commentPosted in For Members

چرا روابط عمومی به اعضای NA مهم است پیام انجمن معتادان گمنام است “که یک معتاد، به هر معتاد، می تواند به توقف استفاده از مواد مخدر، از دست دادن تمایل به استفاده از و پیدا کردن یک راه جدید برای زندگی می کنند.” روابط ما با مردم ما را قادر به به اشتراک گذاری […]